Påverkan från Brexit och osäkerheten kring presidentvalet i USA ledde till ett svagt andra halvår på M&A-marknaden

Efter tre år av ökat antal transaktioner i Sverige syns nu ett tydligt trendbrott. För första gången sedan 2013 minskade antalet transaktioner jämfört med föregående år. En intressant iakttagelse är att nivåerna första halvåret 2016 låg på samma nivå som under första halvåret 2014 och 2015 men där trendbrottet infann sig andra halvåret 2016. Klart är att transaktionsmarknaden tydligt har påverkats av osäkerheten post-Brexit samt osäkerheten kring och efterspelet av det amerikanska presidentvalet. Det är anmärkningsvärt att effekterna synts så tätt inpå dessa händelser. En transaktionsprocess
tar ofta lång tid och vi bör inte ha sett effekterna, av framförallt Brexit, redan i det tredje kvartalet 2016.

För att läsa hela rapporten klicka här: Valentum 2016 Yearbook

 

För ytterligare information kontakta:

Robert Bäckström
VD & Partner
Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 12 93 07
robert.backstrom@valentum.se