Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Cue Dee.

Cue Dee utvecklar och säljer i första hand fästen med höga krav på hållfasthet och flexibilitet. Fästena används för montering av bl.a. mobilnätsenheter i master, på tak eller på andra utsatta ställen. Bolaget tillverkar även specialanpassade master och därtill hörande kringutrustning för olika applikationer som t.ex. vindmätning. Kunderna finns globalt främst inom telekombranschen och utgörs av nätleverantörer, operatörer och installatörer. Bolaget har sitt huvudkontor i Robertsfors, norr om Umeå och ett dotterbolag i Kina. Cue Dee koncernen har en årlig försäljning om cirka 180 MSEK med god lönsamhet.

”Cue Dee är ett fantastiskt kunskapsföretag som på snabb tid lyckats bli världsledande inom en unik nisch. Efter stort intresse föll ägarnas val på Lagercrantz – en köpare som vi tror kommer att skapa mycket goda förutsättning för fortsatta framgångar” kommenterar Gustaf Plyhm, Partner på Valentum.

Klicka för att läsa mer – Pressmeddelande – Cue Dee.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Plyhm
Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 404
Mob: +46 709 39 21 12
gustaf.plyhm@valentum.se