Valentum rådgivare till Rivners (Rivners AB och Rivners Sanering AB) vid försäljningen till Lotus Maskin & Transport AB

Transport- och rivningsföretaget Lotus Maskin & Transport förvärvar Rivners AB och Rivners Sanering AB (”Rivners”) i en transaktion. Rivners är en ledande aktör inom rivnings- och saneringssektorn i Stockholms- och Mälardalsregionen som idag omsätter över 110 miljoner kronor.

Med över 60 års erfarenhet av att tillhandahålla heltäckande tjänster inom rivning och sanering har Rivners etablerat sig som en av Stockholms- och Mälardalsregionens ledande aktörer. Rivners affärsidé är att med beställarens krav i fokus, med det lilla företagets flexibilitet och det stora företagets resurser, utföra alla slags rivnings- och saneringsarbeten med egen personal och egna maskiner. Bolaget har varit delaktig i flera av Stockholmsregionens mest högprofilerade byggprojekt. Som exempel kan nämnas rivningen av Klarakvarteren, de tidigare regerings- och riksdagsbyggnaderna samt mer aktuella projekt såsom Råsunda Fotbollsstadion och Mästerhuset i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 17-21).

Lotus-koncernen blir med denna transaktion en av de ledande aktörerna i Sverige inom rivning, sanering och håltagning med drygt 200 medarbetare och en omsättning på över 370 miljoner kronor 2016. Totalt beräknas koncernen omsätta ca 500 miljoner kronor under 2017 vilket gör Lotus Maskin & Transport till Sveriges största privatägda renodlade rivningskoncern.

”Vi har stor respekt och förtroende för Lotus och ser mycket positivt på den spännande resa vi kommer ha tillsammans med dem. Detta är en positiv lösning för såväl våra medarbetare som för bolagets framtida utveckling. Vi ser fram emot att växa verksamhetsmässigt och ta många nya rivningsprojekt”, kommenterar Kjell Sten, tidigare delägare och VD på Rivners.

”Detta har varit en process med starkt industriellt intresse. Vi är stolta över förtroendet som Rivners ägare givit till oss och samtidigt nöjda över den transaktion som vi slutligen nådde. Rivners är ett välrenommerat bolag inom sin sektor som kommer passa väl in i Lotus-koncernen”, kommenterar Henrik Jakobsson, Director på Valentum.

För ytterligare information se press release eller kontakta:

Henrik Jakobsson
Director
+46 8 41 200 407
+46 727 16 61 00
henrik.jakobsson@valentum.se