Priveq Investment har, efter över fem år som huvudägare i El-Björn International AB avyttrat El-Björn till det svenska investeringsbolaget Connecting Capital

El-Björn, med huvudkontor i Anderstorp är en ledande leverantör av tillfälliga lösningar inom produktområdena kraft, klimat och ljus till den europeiska marknaden. Under Priveqs ägarperiod har bolaget vuxit från en omsättning på knappt 180 Mkr till att idag omsätta närmare 250 Mkr, detta i kombination med en branschledande lönsamhet. Bolaget har förstärkt sin position som den ledande aktören i sitt segment genom aktiv produktutveckling och fokus på kvalitet.
Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag som har sina rötter inom industrin. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, vilket innebär att det inte finns några tidsbegränsningar i de investeringar som görs. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för ett industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag.

”Under Priveq Investments delägande har El-Björn befäst sin position i Norden och etablerat en bra position för vidare tillväxt internationellt. Vi tror att Connecting Capital med deras erfarenhet har mycket bra förutsättningar att ta nästa steg i El-Björns utveckling – till gagn för ledningen, de anställda samt bolagets kunder, säger Henrik Westfeldt, partner på Priveq samt styrelseledamot i El-Björn.

“Processen har varit konkurrensutsatt och vi har haft ett flertal aktörer som parallellt genomfört due diligence och förhandlat villkor under hösten. Connecting Capital visade sig vara den bästa köparen för bolaget genom sitt stora kunnande inom tillverkande industri, anknytning till orten och långsiktiga fokus”, säger Tomas Almgren, Director på Valentum.

Transaktionsteamet på Valentum som består av: Tomas Almgren och Martin Agerup, har uppskattat det goda samarbetet med Priveq, bolagsledningen och WSA (legal rådgivare).

För ytterligare information kontakta:

Tomas Almgren
Director
Tel: +46 8 41 200 406
Mob: +46 754 500 369
tomas.almgren@valentum.se