Specma är en ledande aktör på den nordiska hydraulikmarknaden. Bolaget har ca 750 anställda i åtta länder och omsätter ca SEK 1.4 miljarder. Valentum har aggerat rådgivare till Investment AB Latour (Publ) vid försäljningen till det danska börsnoterade investmentbolaget Schouw A/S. Köpeskillingen (enterprise value) var SEK 820 miljoner.

Specma Group grundades redan 1920 och har varit en del av Investment AB Latour sedan starten 1985. Bolaget har en ledande position inom hydraulik och ledningskomponenter i Norden. Verksamheten är indelad i två divisioner, Global och Nordic, där Global levererar hydrauliksystem och ledningskomponenter till ledande globala OEMs och Nordic servar eftermarknaden och mindre lokala OEMs. Bolaget har en global närvaro och är verksamt i åtta länder, Sverige, Finland, Danmark, England, Polen, Kina, Brazilien och USA.

Från 1990 och framåt har bolaget vuxit från ca SEK 50 miljoner till SEK 1.2 miljarder 2008, både organiskt och genom förvärv. Under finanskrisen drabbades bolaget hårt av att efterfrågan på hydraulikkomponenter minskade, men under nytt ledarskap från 2013 och framåt har bolaget utvecklats mycket väl. Vid försäljningstillfället omsatte bolaget ca SEK 1.4 miljarder med god lönsamhet.

Klicka för att läsa mer – Press Release – Specma Group – 151109

För ytterligare information kontakta:

Tomas Almgren
Director
Tel: +46 8 41 200 406
Mob: +46 754 500 369
tomas.almgren@valentum.se