Valentum Partners har agerat rådgivare till ägarna i Alfort & Co vid ägarförändringarna i bolaget som resulterat i att Pomonagruppen sålt sin 25%-iga andel och familjen Alfort nu åter är ensamma ägare.

Alfort & Co är en ledande producent och leverantör av produkter inom färg och bygghandel. Bolaget omsätter cirka 450 MSEK och har cirka 70 anställda.

”Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att bistå ägarna till Alfort & Co i denna transaktion och det har varit med stor glädje som vi har fått lära känna ägargruppen i detta gedigna företag som sannerligen har spelat en viktig roll i Sveriges företagsvärld under många år”, säger Ander Jonsson, partner på Valentum Partner.

”Tillsammans med advokater och skatterådgivare fann vi en gynnsam och enkel lösning på ett komplext problem för alla parter. Det har varit en mycket intressant process för alla oss som varit inblandade och vi ser med stort intresse fram emot att följa utvecklingen i bolaget framgent, avslutar Joakim Tengzelius, Partner på Valentum Partner.

För att läsa hela pressmeddelandet klicka här.

För ytterligare information kontakta:

Anders Jonsson
Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 402
Mob: +46 70 593 28 27
anders.jonsson@valentum.se

Joakim Tengzelius
Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 403
Mob: +46 703 340 006
joakim.tengzelius@valentum.se

Carl Johan Smith
Styrelseordförande, Alfort & Co
Mob: +46 70 482 45 65