I dagens tidning uppmärksammade Dagens Industri starten av Valentum Partners tillsammans med bolagets ambition att bli en ledande Nordisk aktör för företagstransaktionen med värde över 100 MSEK.

Valentum Partners ser mycket positivt på framtiden. Sedan 2007 har de medelstora private equity-fondernas totala storlek ökat med cirka 67 procent. Under samma femårsperiod har antalet företagstransaktioner mattats av. Valentum ser fondernas tidsbegränsning som en stark indikation på att den svenska M&A-marknaden kommer genomgå en kraftig återhämtning under de närmsta åren. Valentum har redan ett flertal nya kunduppdrag, vilket ger ytterligare belägg för den positiva marknadsanalysen.

Trots att många anser att marknaden befinner sig i ett osäkert läge, ser Valentum Partners ett uppdämt behov av företagstransaktioner inom mid market-segmentet. Ett turbulent företagsklimat har resulterat i att många framgångsrika entreprenörer valt att avvakta en företagsförsäljning samtidigt som investerare har haft svårt att hitta förvärvsobjekt.

”Både industri och private equity sitter på enorma kassor. Erfarenheten säger oss att detta kommer att resultera i högre värderingar såväl som ökad transaktionsfrekvens”, säger Robert Bäckström VD och Partner på Valentum Partners.

Tillsammans har personerna bakom Valentum Partners mångårig erfarenhet från arbeten inom corporate finance, management consulting, private equity, egenföretagande samt flertalet operativa roller och styrelseuppdrag inom industrin.

Även realtid.se uppmärksammar Valentum: http://www.realtid.se/ArticlePages/201301/29/20130129080501_Realtid866/20130129080501_Realtid866.dbp.asp

För ytterligare information kontakta:

Robert Bäckström
VD och Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 129 307
robert.backstrom@valentum.se