Marknadsbarometern har genomgått en förnyelseprocess och kommer hädanefter ha ett större informationsinnehåll inom olika relevanta tema-områden. I detta nummer ligger fokus på e-handel och mer specifikt på branschanalys och transaktionsdata inom segmentet.

E-handeln har utvecklats snabbt i takt med att tekniken utvecklats och konsumenternas förtroende för tjänsten ökat dramatiskt. Investerare har uppvisat stor aptit och i takt med att marknaden mognar utgörs investerare inte bara av specialist-företag utan även av traditionella investmentbolag med generell inriktning. Historiskt har värderingarna haft sin bas i omsättning, bruttovinst och tillväxt, men inom ett antal år spås värderingarna till större del baseras på bolagens lönsamhet.

Marknadsbarometern publiceras kvartalsvis och innehåller information om företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK samt information om börsutvecklingen för bolag inom detta segment. Till denna överblick medföljer en fristående analys inom ett relevant område.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

För ytterligare information kontakta:

Robert Bäckström
VD och Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 129 307
robert.backstrom@valentum.se