Valentum publicerar marknadsbarometern för kvartal 4 2012.

Under kvartal 4 2012 genomfördes totalt 26 företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK. Detta var bättre än många marknadsaktörer hade förutspått vilket bidrar till en positiv syn för 2013. I rapporten genomförs även en fristående analys som kartlagt tillväxt och lönsamhet för privatägda företag inom ovan nämnda värdeintervall per region. Jönköping och Borås särskiljer sig genom högst lönsamhet och tillväxt. Klicka här för mer information.

För ytterligare information kontakta:

Robert Bäckström
VD och Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 129 307
robert.backstrom@valentum.se