Marknadsbarometern lanseras kvartalsvis och innehåller information om företagstransaktioner inom värdeintervallet 100 – 2 000 MSEK.

Därtill ges information om börsutveckling för bolag inom samma storlek. Varje kvartal lanseras även en fristående analys inom relevant  område. Se senaste rapporten genom att klicka här.

För ytterligare information kontakta:

Robert Bäckström
VD och Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 401
Mob: +46 708 129 307
robert.backstrom@valentum.se