Valentum kommenterar

Vi upplevde ett stort intresse, både inhemskt och internationellt, för bolaget genom en strukturerad auktionsprocess. Ägarna valde slutligen att genomföra affären med Ratos, som är en idealisk partner för Speed i sin fortsatta tillväxtresa framöver.

Robert Bäckström, VD och Partner på Valentum

Speed Group har cirka 900 medarbetare med etablering i sydvästra Sverige och huvudkontor i Borås. Bolaget erbjuder flexibla tjänster med kundanpassade lösningar med allt från traditionell bemanning av lager och industri till komplett övertagande av hela värdekedjan inom logistik och produktion. Valentum Partners har agerat som rådgivare till ägarna av Speed Group vid försäljningen till Ratos AB (publ). Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 450 MSEK.

Speed Group grundades 2004 och ägs idag av grundarna Jarl Ternander och Daniel Johansson samt Jesper Andersson och VD Catrin Wirfalk. Tillsammans med duktiga medarbetare har verksamheten utvecklats framgångsrikt och Speed är idag en av Sveriges ledande tjänsteleverantörer inom sina verksamhetsområden.

Efterfrågan på effektiva logistiktjänster ökar kontinuerligt i takt med den snabbväxande e-handeln, centralisering av lager på strategiska platser samt ökad komplexitet i logistiksystemen. Detta i kombination med en växande bemanningsmarknad i behov av flexibla lösningar av kompetent personal ger Speed Group en stark konkurrensfördel i en intressant marknadsnisch. Speed Group har haft en genomsnittlig organisk tillväxt om drygt 30% per år under god lönsamhet och har de senaste två åren utsetts till gasellföretag.

”Vi är glada att vi hittat en stark svensk samarbetspartner i Ratos med en 150-årig industriell bakgrund där jag tillsammans med ägarna är övertygad om att valet av Ratos tillför oss nätverk, kompetens och långsiktighet som stämmer väl med vår värdegrund. Tillsammans stärker vi våra förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår strävan efter att möta våra kunders ökade behov av flexibla och effektiva lösningar”, säger Speed Groups VD Catrin Wirfalk.

 

 

Läs mer...

Fakta

  • Uppdragsgivare: Jarl Ternander, Daniel Andersson, Jesper Andersson och Catrin Wirfalk
  • Uppdrag: Säljuppdrag
  • Bransch: Logistik, bemanning, produktion och rekrytering
  • Antal anställda: 900

Finansiell historik

Omsättning (miljoner)
  • 301
  • 465
  • 557

Speed Group levererar kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, logistik och lagerhållning.