Valentum kommenterar

Genom att driva en parallell process med flera köpare som utvärderade Specma hela vägen in i mål kunde vi skapa en konkurrenssituation som gav förutsättningar för en lyckad affär.

Tomas Almgren, Director på Valentum

Specma är en ledande aktör på den nordiska hydraulikmarknaden. Bolaget har ca 750 anställda i åtta länder och omsätter ca SEK 1.4 miljarder. Valentum har agerat rådgivare till Investment AB Latour (Publ) vid försäljningen till det danska börsnoterade investmentbolaget Schouw A/S. Köpeskillingen (enterprise value) var SEK 820 miljoner.

Specma Group grundades redan 1920 och har varit en del av Investment AB Latour sedan starten 1985. Bolaget har en ledande position inom hydraulik och ledningskomponenter i Norden. Verksamheten är indelad i två divisioner, Global och Nordic, där Global levererar hydrauliksystem och ledningskomponenter till ledande globala OEMs och Nordic servar eftermarknaden och mindre lokala OEMs. Bolaget har en global närvaro och är verksamt i åtta länder, Sverige, Finland, Danmark, England, Polen, Kina, Brazilien och USA.

Från 1990 och framåt har bolaget vuxit från ca SEK 50 miljoner till SEK 1.2 miljarder 2008, både organiskt och genom förvärv. Under finanskrisen drabbades bolaget hårt av att efterfrågan på hydraulikkomponenter minskade, men under nytt ledarskap från 2013 och framåt har bolaget utvecklats mycket väl. Vid försäljningstillfället omsatte bolaget ca SEK 1.4 miljarder med god lönsamhet.

Läs mer...

Fakta

  • Uppdragsgivare: Investment AB Latour
  • Uppdrag: Säljuppdrag
  • Bransch: Hydraulik
  • Antal anställda: 750

Finansiell historik

Omsättning (miljoner)
  • 1198
  • 1183
  • 1294
  • 1400

Specma är en ledande aktör inom hydraulik och ledningskomponenter i Norden