Valentum kommenterar

Med högt tempo och en fantastisk insats från både Tomra och ledningen lyckades vi skapa ett mycket stort intresse för Orwak i marknaden. Slutresultatet blev mycket lyckat för alla inblandade där bolagets ledning fick en trygg partner i Accent att fortsätta utveckla företaget tillsammans med, samtidigt som säljande Tomra gjorde en bra affär.

Thomas Almgren, Director på Valentum

Kombinationen av ett klassiskt svenskt tillverkande bolag, en intressant situation där bolaget gått från ett strategiskt förvärv till en tillgång som inte var väsentlig för kärnverksamheten och en effektiv försäljningsprocess gav ett mycket lyckat utfall för säljaren.

Orwak grundades redan 1978 och har sedan starten varit en av pionjärerna inom återvinningsutrustning – primärt vertikala balpressar. Efter att passerat flera ägare under bolagets utveckling förvärvades bolaget 2004 av det norska börsnoterade bolaget Tomra.

Tomra hade då visionen att bli världsledande på återvinningslösningar och i den visionen passade Orwak in mycket väl. Under de nästföljande tio åren utvecklades dock Tomra i en annan riktning, bolaget blev experter på att tillverka sensorbaserade lösningar som både används för pantmaskiner men också avancerade sorteringssystem för matindustri, gruvindustri och avfallssortering.

I ett bolag där fokus ligger på att utveckla, designa och tillverka avancerad storteringsutrustning fick det svenska industribolaget Orwak mindre och mindre uppmärksamhet och utrymme att genomföra sina strategiska planer vilket ledde till att Tomra fattade beslutet att bolaget skulle säljas.

Tomra valde Valentum som rådgivare baserat på det affärsupplägg som presenterats och Valentums tidigare erfarenheter från svenska industribolag. För Tomra var det mycket viktigt att uppnå bästa möjliga transaktionsvillkor men också att göra en affär som var rätt för bolaget, de anställda och ledningen. Dessa önskemål gjorde att Valentum valde att driva en begränsad strukturerad process med ett urval av potentiella köpare som fick möjlighet att titta närmare på bolaget.

Intresset för Orwak var mycket stort och Tomra hade ett dussintal bud att ta ställning till.  Tomra valde slutligen att sälja bolaget till Accent Equity Partners nybildade företagsgrupp SanSac och Enviropac. Huvudanledningen till  beslutet var att den större företagsgruppen skulle innebära både större trygghet och utvecklingsmöjligheter för anställda och ledning.

 

 

Läs mer...

Fakta

  • Uppdragsgivare: Tomra
  • Uppdrag: Sälj
  • Bransch: Återvinning
  • Antal anställda: 95

Finansiell historik

Omsättning (miljoner)
  • 183
  • 200
  • 205

Tomra Compaction utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av balpressar och komprimatorer för återvinningsbart material under varumärket "Orwak".