Valentum kommenterar

Cue Dee är ett fantastiskt kunskapsföretag som på snabb tid lyckats bli världsledande inom en unik nisch. Efter stort intresse föll ägarnas val på Lagercrantz – en köpare som vi tror kommer att skapa mycket goda förutsättning för fortsatta framgångar.

Gustaf Plyhm, Partner på Valentum

Cue Dee är ett världsledande bolag i sin nisch inom telekomutrustning. Bolaget utvecklar och säljer i första hand fästen med höga krav på hållfasthet och flexibilitet. Valentum Partners har agerat rådgivare till ägarna av Cue Dee vid försäljningen av samtliga aktier till Lagercrantz Group.

Cue Dee har en årlig försäljning om ca 180 MSEK med god lönsamhet. I första hand fokuserar bolaget på utveckling och försäljning av fästen som används för montering av bl.a. mobilnätsenheter i master, på tak eller på andra utsatta ställen. Bolaget har globala kunder inom främst telekombranschen. Cue Dee har sitt huvudkontor i Robertsfors, norr om Umeå samt ett dotterbolag i Kina.

Efter en process med stort intresse valde ägarna att gå vidare med Lagercrantz som är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Cue Dee kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics från april 2015.

Lars Olofsson, VD och tidigare delägare till Cue Dee: ”Vi har arbetat med antenner, master och lösningar för upphängning av utrustning sedan slutet av 70-talet. Vårt fokus på kvalitet och flexibilitet har uppskattats av kunder över hela världen. Med Lagercrantz får Cue Dee fortsatt goda möjligheter att utvecklas för att möta våra kunders framtida behov.”

 

 

Läs mer...

Fakta

  • Uppdragsgivare: Lars Olofsson & Lars Åke Bylander
  • Uppdrag: Säljuppdrag
  • Bransch: Telekom
  • Antal anställda: 35

Finansiell historik

Omsättning (miljoner)
  • 130
  • 130
  • 180

Cue Dee utvecklar och säljer i första hand fästen med höga krav på hållfasthet och flexibilitet. Fästena används för montering av bl.a. mobilnätsenheter i master, på tak eller på andra utsatta ställen. Bolaget tillverkar även specialanpassade master och därtill hörande kringutrustning för olika applikationer som t.ex. vindmätning. Kunderna finns globalt främst inom telekombranschen och utgörs av nätleverantörer, operatörer och installatörer.