Den svenska detaljhandeln har vuxit kontinuerligt de senaste åren och förväntningarna bland handlarna är att trenden kommer att hålla i sig.

Trots det syns en tydlig oro, med sjunkande lönsamhet till följd av ökande kostnader som handlare inte kan lägga på konsument via prisökningar. Ur konsumenters allt hårdare krav på bekvämlighet och personalisering växer nya spännande idéer
och teknologier fram bland detaljisterna, som förväntas forma handeln framöver. Flera segment i både fysiska detaljhandeln och e-
handeln har konsoliderats de senaste åren. Drivkrafterna bakom transaktionerna varierar, men flera av transaktionerna har genomförts för att nå ökad volym och skalfördelar, med förhoppning om att volym skall kunna bidra till ökad lönsamhet.

För att läsa hela rapporten klicka här

För ytterligare information kontakta:

Joakim Tengzelius
VD & Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 403
Mob: +46 703 340 006
joakim.tengzelius@valentum.se