Den svenska transaktionsmarknaden drivs till stor del av börsnoterade konglomerat och investmentbolag med en tydlig förvärvsstrategi. Förvärvade bolag integreras sällan, utan fortsätter verka under eget namn och varumärke, något som är attraktivt för säljande entreprenörer som många gånger värderar bolagets varumärke och fortlevnad högt.

Vidare noteras värderingsmultiplar, oavsett industrisegment, över de långsiktiga medianmultiplarna. Värderingen har varit kontinuerligt stigande sedan 2011 bland börsnoterade industribolag.

I den svenska marknaden återfinns många industribolag med lång erfarenhet, många gånger ledande inom sina nischer. Valentums uppfattning är att dessa bolag är mycket attraktiva för såväl industriella som finansiella investerare. Delvis för att bolagen har en bevisad track-record, men även för att tillgångsrika balansräkningar skapar goda förutsättningar för förvärvsfinansering.

Klicka här för att läsa hela rapporten.