Stark svensk transaktionsmarknad med hög aktivitet från både finansiella och industriella köpare.

Totalt genomfördes 90 transaktioner, vilket kan jämföras med 94 transaktioner under samma period föregående år. Osäkerheten har dock ökat under året. Bland annat genom Brexit, vars konsekvenser för tillfället är svåra att överblicka. Ställt utom allt tvivel är att det skakar om en redan bräcklig återhämtning med ökad risk för en sämre konjunktur i framtiden. Det finns dock för närvarade många faktorer som håller upp intresset för företagstransaktioner. Den ökade osäkerheten flyttar fram eventuella räntehöjningar från länders centralbanker och det finns stor tillgång till kapital både hos industriella och finansiella investerare.

För att läsa hela rapporten klicka här
 
För ytterligare information kontakta:

Joakim Tengzelius
VD & Partner, Valentum Partners
Tel: +46 8 41 200 403
Mob: +46 703 340 006
joakim.tengzelius@valentum.se